2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Ban Tổ chức & Ban điều hành Festival Piano Quốc Tế 2013

Ban Tổ Chức
Trưởng ban Văn Thị Minh Hương
Phó ban Phạm Vũ Thành
Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Lê Hồ Hải
Thành viên Nguyễn Thùy Yên
Bùi Thiên Hoàng Quân
Nguyễn Phước Hải
Phan Quốc Anh
Huỳnh Thị Ngọc Phượng
Vũ Thu Hằng
Trương Thị Chiêu Uyên
Ban Điều Hành
Trưởng ban Lê Hồ Hải
Phó ban Nguyễn Thùy Yên
Thành viên Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Hoài Châu
Mai Thanh Sơn
Nguyễn Thy Nga
Phạm Diệu Thảo
Võ Ngọc Diệu Tịnh
Nguyễn Thị Khánh Ly
Văn Công Việt Minh
Thiết kế Trần Phương Đan Thy
THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79727