2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Chương trình hoạt động Festival Piano Quốc Tế 2013

 • Thứ hai 02/12/2013
 • Thứ ba 03/12/2013
 • Thứ tư 04/12/2013
  • 09:00 - 12:00
   THUYẾT TRÌNH Ernest Lim
   Trợ giảng: Nguyễn Nhật Quỳ
   “Khái quát về Âm nhạc cho đàn phím vào thế kỷ 18
   Phòng Hòa Nhạc Nhỏ
  • 14:00 - 16:00
   TỌA ĐÀM VỚI NGHỆ SĨ
   Nguyễn Bích Trà
   "Kinh nghiệm học tập và biểu diễn: Từ lý thuyết đến thực hành"
   Phòng Hòa Nhạc Nhỏ
  • 19:30 - 22:00
   HÒA NHẠC [xem chương trình]
   Tài năng trẻ
   Phòng Hòa Nhạc Lớn
 • Thứ năm 05/12/2013
  • 09:00 - 12:00
   THUYẾT TRÌNH Ernest Lim
   Trợ giảng: Nguyễn Nhật Quỳ
   “Âm nhạc cho piano thời kỳ Lãng mạn”
   Phòng Hòa Nhạc Nhỏ
  • 14:00 - 16:00
   THUYẾT TRÌNH - BIỂU DIỄN
   Song tấu Piano Hirsch & Pinkas
   “Những thử thách và thành quả trong nghệ thuật song tấu piano”
   Phòng Hòa Nhạc Nhỏ
  • 19:30 - 22:00
   HÒA NHẠC [xem chương trình]
   Giảng viên Nhạc Viện Tp. HCM và các Nghệ sĩ khách mời
   Phòng Hòa Nhạc Lớn
 • Thứ sáu 06/12/2013
  • 14:00 - 16:00
   MASTERCLASS
   Olivier Chauzu
   Phòng Hòa Nhạc Lớn
  • 19:30 - 22:00
   HÒA NHẠC [xem chương trình]
   Giảng viên Nhạc Viện Tp. HCM và các Nghệ sĩ khách mời
   Phòng Hòa Nhạc Lớn
 • Thứ bảy 07/12/2013
  • 14:00 - 16:00
   Phòng Hòa Nhạc Lớn
  • 19:30 - 22:00
   HÒA NHẠC BẾ MẠC [xem chương trình]
   Giảng viên Nhạc Viện Tp. HCM và các Nghệ sĩ khách mời
   Nhà Hát Thành Phố
THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79730