2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Tham dự các hoạt động học thuật

  • Tham dự các buổi thuyết trình, tọa đàm với nghệ sĩ: Vui lòng gửi họ tên và thông tin liên lạc đến email: hcmc.pianofestival@gmail.com
  • Tham gia học masterclass, chương trình biểu diễn Tài năng trẻ:
    • Vui lòng tải về mẫu Đơn đăng ký International Piano Festival 2013 để điền vào rồi gửi email đến địa chỉ: hcmc.pianofestival@gmail.com
    • Gửi kèm 01 file ảnh chân dung nghệ thuật có chất lượng từ 300dpi trở lên.
    Hạn chót: 09/09/2013

dlicon Đơn đăng ký Festival Piano Quốc Tế 2013

THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79741