2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Xem biểu diễn

Đặt mua vé các chương trình hòa nhạc, vui lòng liên hệ:
  • Trung tâm Biểu diễn Nhạc Viện Tp. Hồ Chí Minh:
    112 Nguyễn Du, Quận 1
    ĐT: (84-8) 38225 841 - Ext: 6

  • Cô Hoài Châu 0913 115791
THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79736