2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2013 INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Đóng góp cho Festival

Ban Tổ Chức rất hoan nghênh mọi đóng góp tài chính của quý vị. Vui lòng liên hệ:
Nhạc Viện Tp.Hồ Chí Minh
112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Số tài khoản: 0020.345.80.002 - Tại Ngân Hàng Đông Á TP.Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thùy Yên – Phó Ban điều hành Piano Festival
ĐT: 0983 901147

Bà Vũ Thu Hằng – Trưởng phòng Tài vụ, Nhạc Viện TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 893846
THÁNG 12 | 2013
Số lượt truy cập 79737